fbpx

Privacy

De gegevens die u via de website van Tromp & Rueb verstrekt, gebruikt Burg Groep B.V. – eigenaar van de merknaam Tromp & Rueb – uitsluitend voor het doel waarvoor u de informatie bestemt. Burg Groep B.V. verstrekt deze gegevens niet aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. Burg Groep B.V. kan als daartoe aanleiding bestaat informatie sturen naar degene die zijn gegevens heeft bekendgemaakt als het vermoeden bestaat dat deze informatie in het belang kan zijn van de geadresseerde of dat deze hierin interesse kan hebben.

Als u geen informatie wenst te ontvangen, kunt u dit per mail of per brief aan ons doorgeven, waarna wij uw persoonsgegevens uit het gegevensbestand verwijderen. Burg Groep B.V. beveiligt de gegevens in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.